Navštivte náš BLOG a získejte více informací o vadách podlah.
Otevřít BLOG
info@vadypodlah.cz
+420 774 034 008
CZ PL

Blog

Syntetická podlaha do vysokoregálového skladu

04. 11. 2020

Minulý článek ukázal na možnost vyřešit požadavky vysokoregálového skladu v jednom kroku s betonáží nosné desky. V případě, že investor tuto šanci promarnil nebo pokud řeší rekonstrukci skladu, tak dalším funkčním řešením je instalace pojezdové plochy uliček ze syntetických pryskyřic. V drtivé většině skladů pak naleznete epoxidové pryskyřice, které splňují požadavky na vysoké dynamické zatížení a odolávají rázovému působení kol vozíku.

 

Před rozhodnutím o použití syntetického systému povrchové úpravy doporučujeme ověřit kvalitu nosné desky a to zejména její tloušťku, pevnost v tlaku, typ a míru vyztužení, tahové pevnosti povrchové vrstvy. Sebelepší epoxidová stěrka na nekvalitním betonu se stává zmařenou investicí a noční můrou uživatele / investora. 

 

Aplikaci tudíž musí předcházet zhodnocení vhodnosti a kvality betonové desky, dále volba pro tento specifický účel vhodné (ověřené) syntetické licí stěrky a její aplikace na správně mechanicky upravený a výškově vyhovují betonový podklad.  Po ověření mechanických parametrů tudíž doporučujeme provedení zaměření rovinnosti se zaměřením na místní nerovnosti (hrby a prohlubně) i celkové rovinnosti (se zaměřením zejména na náklony desky v pojezdové linii). Sebelepší tenkovrstvá syntetická stěrka nenapraví nerovnosti podkladu a kopíruje náklony betonové desky. Orientační diagnostiku lze provést za využití geodetických postupů, nicméně detailní a produktivní zhodnocení přináší až profilometrické měření.

 

Na kvalitně mechanicky připravený podklad lze nanášet v několika vrstvách systém syntetické stěrky a plošným přebrušováním nosných vrstev dosáhnout požadovaných rovinností. Aplikace musí být prováděna na vyzrálý beton, při vhodných teplotně-vlhkostních podmínkách a syntetická pryskyřice musí být vysoce tekutá, dokonale slévatelná. Finální povrch je tvořen nátěrem s vysokou odolností vůči otěru a obrusu. 

 

Vyšší cenová náročnost tohoto řešení vede k pokušení zvolit levnější nabídku při výběrovém řízení. Nabídku, která často nezohledňuje všechny výše uvedené bazální podmínky, které je nezbytné splnit. 

Přidat nový komentář