Navštivte náš BLOG a získejte více informací o vadách podlah.
Otevřít BLOG
info@vadypodlah.cz
+420 774 034 008
CZ PL

Diagnostika

Bez včasné diagnostiky můžete zvolit technicky či ekonomicky nevhodný typ podlahy, skladbu konstrukce či technologii sanace.

Bez kvalitní diagnostiky se mnohé stavby/rekonstrukce stávají zdrojem nikdy nekončících bojů uživatele podlahy/konstrukce s jejími vadami i dodavatelem stavby.

Bez provedení finální inspekce často zaplatíte za stavební dílo se skrytými vadami či vadami, které neumíte diagnostikovat či posoudit.

Bez precizní diagnostiky často zaplatíte za povrchní posouzení vytvořené pouze na základě dostupných dat a vizuálního zhodnocení vady.


Pro jednotlivé vady disponujeme sady testů a nejmodernějších přístrojů, které používáme pro profesionální diagnostiku.