Navštivte náš BLOG a získejte více informací o vadách podlah.
Otevřít BLOG
info@vadypodlah.cz
+420 774 034 008
CZ PL

Expertízy

Předcházíme vzniku vad, protože pro Vás

 • konzultujeme návrhy na materiálovou skladbu, technologii a podmínky provádění
 • stavby dozorujeme, provádíme inspekce a stavebně-technické průzkumy
 • testujeme v laboratoři i na stavbách výrobky za účelem udržení kvality

Pokud jste (bohužel) ve fázi s výskytem vady na Vaší stavbě

 • diagnostikujeme vady a provádíme testy na stavbě i na odebraných sondách
 • predikujeme rozvoj vad a navrhujeme jejich sanace
 • konzultujeme návrhy na materiálovou skladbu, technologii a podmínky sanace
 • sanace dozorujeme a provádíme inspekce

Výstupem naší činnosti pro Vás jsou

 • expertní stanoviska
 • technické zprávy
 • odborné posudky
 • znalecké posudky