Navštivte náš BLOG a získejte více informací o vadách podlah.
Otevřít BLOG
info@vadypodlah.cz
+420 774 034 008
CZ PL

Blog

Bez obrusuodolnosti to nejde

15. 06. 2021

V praxi se setkáváme s mnoha případy, kdy zhotovená podlaha vykazovala vynikající estetické parametry, investor byl nadmíru spokojen a často již po pár měsících užívání zjišťuje, že něco není v pořádku. Povrchová vrstvička podlahy se začíná ztrácet při normálním provozu v hale, často i po pouhém mytí/čištění, podlaha začíná sprašovat, zvyšuje se její nasákavost a obnažuje se až na zrna nášlapné vrstvy podlahy. Podlaha, která měla být funkční po dobu minimálně 20 let, vypadá po pár měsících zkušebního užívání hůře než 10 let stará podlaha v sousední hale s vyšším provozem. Nastávají reklamační a soudní boje, hledání možných řešení a další aktivity, které jsou časovým-finančním-logistickým-technickým rébusem bez vítěze.


Snížená odolnost proti obrusu může být způsobena volbou nevhodné hmoty pro zhotovení finálního povrchu, nekvalitou pokládky, nevhodnými podmínkami pro aplikaci (teploty, vlhkosti, proudění vzduchu, oslunění), nevhodným ošetřováním podlahy či pochybením při mytí/čištění podlahy.

Finální nášlapné vrstvy, podlahy nejen pro průmyslové zatížení, musí vykazovat vysokou odolnost proti obrusu. Tento parametr je zakotven i v evropských technických normách (EN 13 813), finální nášlapné vrstvy musí deklarovat a také splňovat odolnost vůči obrusu. Obrusuodolnost cementových i syntetických podlah lze ověřit pomocí testu proveditelného nejen v laboratoři, ale zejména na stavbě a to tzv. metodou obrusu dle BCA. Zkušební přístroj (abraser BCA) vykoná na zkoušené ploše 2850 otoček ocelovými kolečky s normově definovaným zatížením a rychlostí, které jsou detailně popisovány normou EN 13892-4. Měřeným parametrem "obrusu" je hloubka probroušení stopy vykonané BCA abraserem v milimetrech, značená jako AR (Abrasion Resistance). Jako průmyslové podlahy jsou definované podlahy s maximálním úbytkem obrusem 0,2mm (třída AR2), avšak v praxi pro dlouhodobou životnost díla je nutné dosahovat odolnosti proti obrusu třídy AR1 (do 0,1mm) či AR0,5 (do 0,05mm). Měření lze provádět bez omezení a za plného provozu haly a v rozsahu EU provádí staveništní i laboratorní testy Technický a zkušební institut Brno, odborníky s více než 20 letou praxí.


Bez obrusuodolnosti to nejde a přitom je to tak jednoduché.

Doporučujeme:

konzultujte navržené podlahové systémy s experty, kteří mají zpětnou vazbu s reálnými odolnostmi obrusu v praxi a umí poradit i vhodný postup sanace
ověřit si kvalitu navržené hmoty před zhotovením podlahy na zkušebním vzorku - eliminujete pochybení v zárodku
ověřit si obrusuodolnost po zhotovení podlah - eliminujete výdaje a komplikace spojené se sanací podlahy s instalovanou technologií či za provozu

Přidat nový komentář