Navštivte náš BLOG a získejte více informací o vadách podlah.
Otevřít BLOG
info@vadypodlah.cz
+420 774 034 008
CZ PL

Blog

Broušená podlaha do vysokoregálového skladu

22. 01. 2021

Poslední v praxi užívanou technologií použitelnou pro bezvadný a efektivní provoz vysokoregálového skladu se kterou bychom vás rádi seznámili je technologie broušení pojezdových stop pomocí automatické brousící soupravy.

 

U této technologie lze dosahovat velmi nízkých odchylek rovinností, neboť finální povrch není řemeslně zhotovován, ale je výsledkem práce speciálního stroje. Po sestavení a kalibraci brousícího stroje lze odbrousit pojezdové stopy či celé plochy pod koly vozíků v uličce. Broušení je prováděno za odsávání prachových částic, které jsou následně odváženy k likvidaci. Brousící kroky lze ověřovat průběžně či finálně profilometrickým měřením dle požadavků norem a směrnice VDMA.

 

Technologie je využitelná zejména u rekonstrukcí, oprav vysokoregálových skladů nesplňujících požadavky na rovinnost a to především po ověření skladby a kvality nosné betonové desky (tloušťka nosné desky, vyztužení, pevnost v tlaku a tahová pevnost, výskyt vad, statické posouzení desky). Úpravu uliček broušením lze provádět za nízkých teplot (chladící a mrazící haly), při částečném odstavení skladu, bez prašnosti a zápachu.

 

Při zhotovení je nezbytné posoudit a vhodně zvolit dilatační profily, detaily zakončení hran pojezdových ploch a případně i provést zatěsnění povrchu broušené stopy vysocepenetračními nátěry.

 

Zhotovení vysokoregálového skladu brousící technologií patří mezi cenově nákladnější varianty, vhodné do prostor dlouhodobě užívaných s maximálními požadavky na parametry rovinnosti - tj. do hal s vyšší zakládací výškou a s velmi úzkými uličkami. 

Přidat nový komentář