Navštivte náš BLOG a získejte více informací o vadách podlah.
Otevřít BLOG
info@vadypodlah.cz
+420 774 034 008
CZ / PL

Blog

Betonová podlaha do vysokoregálového skladu

Zveřejněno 29. 09. 2020

V předchozím článku jsme Vás uvedli do problematiky podlah vysokoregálového skladu a osvětlili Vám základní požadavky na místní rovinnosti, odklony od roviny a valchovitost finální vrstvy. Požadavky na provedení jsou velmi přísné, avšak splnitelné. Jen je nutné zvolit správnou technologii a vybrat vhodný materiál nášlapné vrstvy - pojezdové linie.

Ve fázi projektu, výběru realizačního řešen a soutěže je ještě šance využít produktivního a ekonomicky výhodného systému průmyslové podlahy užívaného ve vysokoregálových skladech. Jedná se o tzv. lité vsypy, hmoty na cementové bázi, aplikované na čerstvou desku ve formě tenkovrstvého potěru. Po nanesení na tuhnoucí beton se povrch strojně hladí jako u průmyslových podlah se vsypem. U vybraných receptur "litých vsypů" lze dosahovat rovinnosti splňující požadavky vysokoregálového skladu a to bez technologických přestávek (finální podlahu zhotovíte do 24h od betonáže) a zejména cenové parametry jsou násobně nižší než při volbě dalších technologií. Technologie "litých vsypů" má nevýhodu, nelze ji využít na rekonstrukce vysocezatěžovaných pojezdových ploch, také ji nelze provést s každým výrobkem na trhu aplikovatelným metodou "wet to wet" či bez praktických zkušeností zhotovitele podlah.

Know-how zhotovitele je volba receptury betonové směsi umožňující dosažení nivelety a rovinnosti betonové desky (nejčastěji bezesparé, drátkobetonové či s kombinovanou výztuží) a nutností je také provést ukládku betonové směsi bez prodlev v napojování jednotlivých úseků betonáže. Aplikace litého vsypu je prováděna v tloušťkách 4-12mm (doporučujeme min. 6mm) a nutností je také ochrana povrchu proti ztrátě vlhkosti překrytím LDPE fólií po dobu minimálně 7 dní.  Nedoporučujeme provádět řezané dilatační spáry, u kterých dochází při vysokém kontaktním námáhání k olamování hran a zlomům rohů. 

V dalších článcích vás seznámíme s technologiemi zhotovení superrovných podlah pro případ, že jste nestihli použít technologii litých vsypů - technologii spojenou s betonáží nosné desky.

 

My alt text