Navštivte náš BLOG a získejte více informací o vadách podlah.
Otevřít BLOG
info@vadypodlah.cz
+420 774 034 008
CZ / PL

Blog

Web s blogem - „Vady betonu a podlah“

Zveřejněno 25. 05. 2020

S plynoucími roky člověk nakupí nejen horu unikátních informací z oboru, postupem času získá nejen ponor do hloubky problematiky, ale získá i potřebný nadhled. Příští rok budeme s kolegy vstupovat do třetího desetiletí řešení projektů z oblasti vad betonu, vad podlah i dalších stavebních výrobků. Zpětně můžeme konstatovat, že jsme měli velké štěstí, neb jsme vystudovali obory, které se staly pro nás nejen prací, ale i životním koníčkem. Postupem let se nám podařilo vytvořit komplexní řešitelské týmy pro jednotlivé specializace od chemie silikátů a makromolekulárních látek, defektoskopii, diagnostiku, geologii a další mezioborové oblasti s přesahem daným stavební průmyslovou činností (korozní inženýrství, geonika, lomová mechanika a další). S dnešním vědomostním vybavením všech členů týmu, s laboratorními i staveništními přístroji, dokážeme nejen pojmenovat a precizně popsat vadu stavebního díla, ale i realizovat diagnostiku konstrukce, zpětně identifikovat původce vad a následně navrhnout sanační kroky.

 

Za dvě dekády došlo k raketovému rozvoji přístrojové techniky i mechanizace staveb, výstupy chemického výzkumu se dostávají do každodenní praxe.  Jen tyto náhodně vybrané příklady v sobě obsahují současnou dynamiku rozvoje.  Dynamicky se však vyvíjí i požadavky na stavby, kdy poručíme větru a dešti, nerespektujeme přírodní zákony, jdeme do krátkozrakého rizika, a kdo nejde, ten by prohrál – protože kdo nehraje, nevyhraje. Rok od roku se zvyšoval tlak na cenu výrobků i služeb, a tak v mnoha segmentech se „optimalizací“ došlo do stavu „vyspělé“ spotřební společnosti. Výrobky, které by mohly přežít nás všechny, se nám rozpadají před očima.  Marketingem zprostředkovaná top kvalita za nejlepší cenu převálcovala to, co by člověk pro sebe chtěl, kvalitní dílo, které ho přežije.

 

Neděláme si iluze, že zvrátíme trendy, nechceme se stát obskuranty, budeme se jen snažit znalostmi podpořit ty, kteří chtějí informace pro své rozhodnutí nad kvalitou bez marketingového balení. Budeme vám představovat různé typy vad, nové technologie – jejich výhody i nevýhody, nové přístroje a jejich praktické využití.

 

TZIB kolektiv